Gazi ICT Cluster | Faaliyetler
443
page,page-id-443,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,vss_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Faaliyetler

Faaliyet 3-2
Faaliyet3-1
Faaliyet 2-2
Faaliyet 2-1
Gazi Bilişim Kümesi İhtiyaç Analizi Çalışması

Gazi Bilişim Kümesi İhtiyaç Analizi Çalışması / Haziran – Eylül 2015

“Uluslarlarası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (URGE)” kapsamında, projenin plan ve hedefleri doğrultusunda ilk ve en önemli faaliyeti olan “Gazi Bilişim Kümesi İhtiyaç Analizi” çalışmaları 25 firmanın katılımı ile Haziran-Eylül 2015 arasında tamamlanmıştır.

“İhtiyaç Analizi” çalışması kümede yer alan firmalarımızın ihtiyaçlarının, kapasitelerinin belirlenmesi, küme yol haritasının çizilmesi ve ortak çalışma sürecinin daha planlı ve kümeye uygun hale getirilmesini amaçlamıştır.

Temel Dış Ticaret Eğitimi

Temel Dış Ticaret Eğitimi / 7-8-9 Kasım 2015

Gazi Teknopark’ da yerleşik bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik URGE Projesi kapsamında gerçekleştirilen üç günlük eğitim süresince;

  • Dünya ekonomisinde değişen dinamikler ve günümüzde küreselleşmenin geldiği düzey aktarılarak katılımcılarının günceli yakalama ve vizyonlarının gelişmesi amaçlanmıştır.
  • Bu gelişimler ışığında doğası gereği sınır tanımayan ekonomik faaliyetlerden biri olan “bilişim” sektöründe uluslararası pazarlara açılmanın sadece ihracat satışları açısından değil, teknoloji geliştirme ve yüksek katma değer elde etme yönünden uluslararası işbirlikleri oluşturması ele alınmıştır.
  • Bunların yanında dış ticaret operasyonlarının etkin ve verimli gerçekleştirilebilmesi açısından bilinmesi zorunlu olan yasal gereklilikler ele alınıp uluslararası ticareti düzenleyen kurallar tartışılmıştır.
Yatırımcıya Sunum (PItchIng) Eğitimi

Yatırımcıya Sunum (Pitching) Eğitimi / 11-12 Aralık 2015

Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim, danışmanlık, alım heyetleri, yurtdışı seyahatler vb. faaliyetlerini teşvik amacıyla, UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projelerine yoğun bir önem ve destek verilmektedir.

Bu desteklerden yola çıkarak, Gazi Teknopark bünyesinde yer alan, kümelenme faaliyeti ile yurtdışı piyasalara açılmak isteyen bilişim firmalarımızdan oluşan “Gazi Bilişim Kümesi”, Eylül 2015 döneminde tamamlanan ihtiyaç analizi süreci ile aktif olarak faaliyetlerine başlamıştır. Bu faaliyetler çerçevesinde yapılan analizler, çalışmalar ve araştırmalar sonucu, sunum tekniklerinin geliştirilmesi, uluslararası satış ve pazarlama, markalaşma gibi konuların küme faaliyetlerinin bir adım öteye taşınması için büyük önem taşıdığı görülmüştür. Bu noktadan hareketle iş hayatı boyunca yatırımcı ilişkileri, uluslararasılaşma konularında ciddi bilgi birikimi ve tecrübeye sahip, Teknopark Yönetimlerinde aktif görev almış ve halen ABD Virginia merkezli P3 Innovation firmasının CEO görevini yürüten Keith Segerson ile görüşmelere başlanmış ve 11 yıl boyunca Dünya Bankasında Bilişim sistemleri yöneticiliği, bankacılık ve hazine departmanlarında çalışmış ve halen TIN BEE firması CEO su olarak iş hayatına devam etmekte olan Miray Kurtay’ ın da katılımıyla 11-12 Aralık 2015 tarihlerinde “Yatırımcıya Sunum (Pitching) Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Eğitim programına başta küme üyesi firma temsilcilerimiz, Pamukkale Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve diğer Teknoparklardan faaliyetimize iştirak eden ilgililer katılmıştır.

Eğitmenlerimizin uluslararası ticaret, yatırımcı ilişkileri vb. konulardaki tecrübeleri, Uluslararasılaşma, Markalaşma, Sosyal Medya, Etkili Sunum Teknikleri, Yatırımcı Sunum (Pitching) teknikleri gibi temel başlıklar üzerinden ve workshop ile katılımcı firmalarımıza aktarmışlardır.

 

2016 yılı içerisinde firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerini arttıracak eğitimlerimiz ile yurtdışı satış ve alım heyeti faaliyetlerimize ağırlık vererek, uluslararası piyasalarda yer almaları için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Kurumsal Kimlik Çalışmaları / Haziran-Temmuz 2016

kurumsal

Amerika Birleşik Devletleri Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti

Amerika Birleşik Devletleri Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti / 24-30 Temmuz 2016

Gazi Bilişim Kümesi 24-30 Temmuz 2016 Amerika Birleşik Devletleri

Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Sonuç Raporu

Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. tarafından yürütülmekte olan “Gazi Bilişim Kümesi” isimli URGE Projesinde bilişim sektöründe üretim ve ar-ge yapan 21 şirket yer almaktadır. Projenin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında projeye dâhil olan 25 firmanın uluslararasılaşma sürecinde pazarlama faaliyeti gerçekleştirmesinde fayda görülen ülkeler tespit edilmiş ve tespit edilen ülkeler arasında firmalar ile yapılan istişareler sonucunda Amerika Birleşik Devletleri pazarının bilişim alanında yapılacak pazarlama faaliyetlerinin ilk adımını oluşturmasına karar verilmiştir.

Pazarlama faaliyeti kapsamında, faaliyetin verimli bir şekilde yürütülmesi, danışman firma çalışmalarının yerinde incelenmesi, görüşülecek kurum ve kuruluşlarla ön toplantı yapılması ve konaklanacak otel ve toplantı salonlarının belirlenmesi amacıyla 4-11 Haziran tarihlerinde ön heyet çalışması gerçekleştirmiştir.

24-30 Temmuz 22016 tarihleri arasında gerçekleştirilen programa 11 firmadan 17 temsilci katılmıştır. 25 Temmuz 2016 günü Fairfax County Ekonomik Kalkınma Ajansı, Kuzey Viriginia Ticaret Odası ve Washington da faaliyet göstermekte olan kuluçka merkezi 1776 ziyaret edildikten sonra Türkiye nin Washington Büyükelçiliğinde Ticari ateşe Sayın Ömür Demir KIZILARSLAN ın ev sahipliğinde hukuk ve danışmanlık firmaları ile ABD’de iş yapmanın hukuki boyutları tartışılmıştır. 26 Temmuz Salı günü Amerikan Patent Enstitüsü ve Mason Enterprise Center ziyaret edilmiştir. 27 Temmuz Çarşamba günü Amerikan-Türk İş Derneğinin ev sahipliğinde ABD de faaliyet gösteren Sierra Nevada firması ve Amerikan Ulusal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri ile bilişim ve güvenlik sektörü üzerine panel düzenlenmiştir. Aynı gün öğleden sonra firma profilleri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan bire-bir görüşmeler gerçekleştirilmiş ve 4 firmamızın ABD firmaları ile işbirliği oluşturmasında büyük ilerleme kaydedilmiştir. 28 Temmuz Perşembe günü Loudoun County Ekonomik Kalkınma Ajansı ziyaret edilmiş ABD de farklı eyaletlerde iş geliştirme üzerine toplantılar yapılmıştır ardından Wire Data Center ziyaret edilmiş ve veri merkezlerinin işleyişi, bilgi güvenliği vb. konular karşılıklı olarak tartışılmıştır. Aynı gün Amerikan Ticaret Odası (US Chamber of Commerce) ziyaret edilmiş ve oda üyesi firmalar ile iş birliği görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 29 Temmuz Cuma ise tüm gün yatırımcı görüşmeleri ile geçmiş, firmaların yatırımcılara kendilerini ve projelerini tanıtmaları sonucu ilgilenen firmaların görüşmeleri tüm gün sürmüştür.

Pazarlama faaliyetimiz başarı ile tamamlanmış ve gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri ile Amerika Birleşik Devletleri nde iş yapma kültürü ve pazara giriş koşulları hakkında elde edilen bilgiler firmalara önemli katkı sağlamıştır. Bunun yanında firmaların kurdukları ikili ticari ilişkilerin ihracata dönüştürülebilmesi için çalışmalara devam edilme ve en kısa zamanda bu pazara ikinci faaliyetin gerçekleştirilmesine kara verilmiştir.

 

Ziyaret Edilen Kurum ve Kuruluşlar

 

Fairfax Ekonomik Kalkınma Ajansı yöneticisi ve uluslararası pazarlama direktörü Jan E. Mul tarafından Fairfax bölgesinin genel tanıtımı yapıldıktan sonra, ekonomik büyüklüğü, iş fırsatları ve firmaların bu bölgede ofis açmak veya şirket kurmak istediklerinde ne gibi yollar izlemeleri gerektiği ve fırsatlardan bahsedilmiştir.

 

1776, Washington D.C. de faaliyet göstermekte olan uluslararası bir kuluçka merkezidir. Eğitim, Enerji, Sağlık, Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri ağırlık verilen sektörler olup, bu sektörler üzerine çalışan veya çalışacak girişimcilere yönelik hizmet vermektedirler.

Buradaki toplantılarımızdaki asıl amaç firmalarımızın sabahki oturumda yerel yönetimlerin girişimcilik ekosistemine bakışı ve karkılarını öğrenmelerini müteakip özel kuluçka merkezlerinin girişimcilik ekosistemin katkılarını ve bu ekosistem içindeki rollerini görmelerini sağlamaktı.

 

  • Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği

Büyükelçiliği ziyaretimizde, Ticari Ateşe Ömür Demir Kızılarslan Hanım ın evsahipliğinde Saltzman & Evinch, PLLC hukuk bürosu ve Peakhive LLC danışmanlık bürosu ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantının ilk etabında Ticari Ateşe Ömür Hanım ın Büyükelçiliğin ve ateşeliğin ABD deki faaliyetlerinden bahsedilmiş olup firmalarımıza ABD piyasasında ateşeliğin ne gibi destekleri olacağı bilgisi verilmiştir.

Toplantının ikinci etabında ise Amerika Birleşik Devletleri nde iş yapma süreçleri hakkında hukuksal bilgiler alınıp pazara giriş stratejileri tartışılmıştır.

  • Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (uspto.gov)

ABD Patent ve Marka ofisi ziyaretimiz genel hatlarıyla, ulusararası firmaların ABD pazarına girmeden veya girdikten sonra neden patent ve marka tesciline başvurmaları gerektiği, ABD patent ofisinin fikri mülkiyeti nasıl koruduğu çerçevesinde geçmiştir. Ulusal ve uluslararası patent uzmanlarının sunumlarının ardından gerçekleştirilen soru cevap kısmı ile firmalarımızın ABD deki patentleme ve marka tescili konularında fikir sahibi olmaları sağlanmıştır.

Mason Enterprise Center, George Mason Üniversitesine bağlı olarak Virginia eyaletinde üç farklı lokasyonda faaliyet göstermekte olan bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Bu ziyaretimizde Mason Enterprise Center bünyesindeki faaliyetler, kampüs alanları, hizmetler ve firmalarımızın ABD pazarında faaliyet göstermek istemeleri halinde elde edebilecekleri kazanımlar hakkında bilgi alınmış olup, firmalarımız ile Mason Enterprise Center bünyesinde ve portfoyünde bulunan firmalar olası işbirlikleri üzerine toplantı düzenlenmiştir.

American Turkish Council, üye firmalarına Türkiye-ABD ilişkileri ve kurum bağlantıları çerçevesinde ABD pazarına açılmaları noktasında faaliyet göstermektedir. Buradaki toplantılarımız ATC Ceo su Howard Beasey evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

İlk etapta ATC hakkında genel bir sunum yapılmış olup ardından ABD merkezli teknoloji firması Sierra Nevada nın ululararası programlar koordinatörü Ertem Mutlu nun sunumu gerçekleşti. Ardından ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı temsilcisi Trey Taylor özellikle güvenlik üzerine çalışan firmalarımızın ABD de neler yapabilecekleri, günümüzde ne gibi teknolojileri kullandıkları ve nelere ihtiyaç duyulduğundan bahseden bir sunum gerçekleştirdi.

Loudoun County, Virginia eyaletinde bulunan ABD de hane halkı gelirin en yüksek olduğu ve dünyada ki internet trafiğinin %70 inin geçtiği önemli bir yerleşim bölgesidir. Loudoun County teknolojik yatırımlar ile kısa sürede hızlı bir büyüme gerçekleştirmiş ve ABD nin doğu yakasında özellikle very merkezleri için önemli bir bölge olmuştur. Kalkınma departmanı ziyaretimiz uluslararası ilişkiler sorumlusu Robert McCollar ın evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Genel sunumdan sonra Robert McCollar eşiliğinde iş merkezleri turu düzenlenmiştir.

 

Raging Wire data merkezini ziyaretimiz pazarlama bölüm başkanı James Leach in evsahipliğinde gerçekleştirildi. ABD ve Loudoun County deki data merkezlerinin genel yapısı ve önemi üzerine sunumların ardından data merkezi turu yapılmıştır.

Us Chamber of Commerce ziyaretimiz Türkiye masası şefi Jennifer Miel ve Yönetici Adam Schlosser in evsahipliğinde gerçekleştirildi. Us Chamber of Commerce in Türkiye-ABD iş hayatı üzerindeki rolü, firmalarımıza sunabilecekleri katkılar ve olası işbirlikleri için atılabilecek adımlar üzerine toplantı yapılmıştır.

  • 27 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen 1-on-1 toplantıları ve 29 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen yatırımcı sunumları firmalarımız açısından oldukça olumlu geçmiştir. Firmaların ve projelerin gizliliğinden dolayı görsel çalışma yapılmamıştır.